PUUrPAEK

OPGESCHORT NAAR 2021!!!

Achttien keer deelde Harmonie Sint Joseph Sittard het podium tijdens het jaarlijkse Theaterconcert met artiesten uit binnen- en buitenland. In 2021 doen we het anders. Dit jaar delen we het podium alleen met artiesten uit eigen gelederen.

 

Er wordt bij de artiesteningang van de schouwburg streng gecontroleerd op lidmaatschap van “de Paek”. Alleen Paekers mogen het podium op. Maar wel Paekers van alle leeftijden en uit alle orkesten.

We investeren niet voor niets al tientallen jaren in muziekopleidingen, we hebben inmiddels heel wat talent in huis. Zaterdag 6 juni aanstaande presenteren we dan ook trots ons eigen Jeugdorkest onder leiding van Marc Bongers, onze Prinses Christina Concours soliste Yasmine Fraats op Fagot, het euphonium-duo Krijn Dijkstra en Youri Last, ons charmante fluitensemble en niet te vergeten onze kersverse Nederlandse Kampioenen, de slagwerkgroep Slasj onder leiding van Roland Jaegers. De winnaar van de Paekbaeker zal natuurlijk weer niet ontbreken. En op veler verzoek speelt het groot Harmonieorkest onder leiding van Björn Bus die avond mooie blaasmuziek, klassiek en modern, van onder anderen Richard Strauss, Philip Sparke en Johan de Meij.

We maken op het podium slechts één uitzondering op de uiterst strenge lidmaatschaps-eis, want zonder ‘onze’ presentator Wim Steinbusch is het Theaterconcert niet compleet.

De uitzondering bevestigt de regel.

En de regel is dit jaar: PuurPaek!

 

 

 BESTEL HIER UW KAARTEN

(Ticketprijs € 22,- per stuk)

voornaam, achternaam
Straatnaam en huisnummer
postcode
Woonplaats
mailadres waar wij u kunnen bereiken
telefoonnummer waar wij u kunnen bereiken

* = verplicht


 

Harmonie Sint Joseph Sittard alias 'de Paek'

'Kweekvijver voor muzikaal talent', 'tweede familie', 'cultureel erfgoed'. Het zijn pogingen om in enkele woorden samen te vatten wat 'de Paek' betekent voor haar ruim 180 leden en vele fans en vrienden in en rond Sittard. Maar er is meer.

De vereniging van vandaag lijkt in de verste verte niet meer op het harmonieorkest van het oprichtingsjaar 1899. Onder leiding van onze dirigent Björn Bus spelen we zalen vol van Sittard tot Shanghai met klassiek, bigband, pop, filmmuziek, chansons, marsmuziek, carnavalssjlagers en natuurlijk traditionele blaasmuziek.

Eens in de 5 jaar nemen we in de 1e divisie deel aan een Bondsconcours. We hebben jeugdorkesten op drie niveaus en bovendien slagwerkgroep “/Slasj/” en een blokfluitgroep. 

 

Maar we spelen ook graag onze traditionele rol in deze mooie stad en gaan graag de straat op met optochten en processies. We blijven plezier aan muziek altijd boven al het andere stellen. Ze noemen ons nog steeds “de Paek”, naar de leden van het eerste uur; schoenmakers die de zoolranden van de schoenen “paekzjwart” maakten.

Wil je meer informatie over opleiding of lidmaatschap, neem dan contact met ons op of bel met Marian Versleijen op 046-4588192 of met onze secretaris Jo Schaekens op 046-4520647.


 

Concerten en activiteiten 2020

1  Februari              Deelname Nederlands kampioenschap SLASJ

16 Februari             Kinderoptocht & Buitenbar Kloosterplein

23 FEBRUARI             Grote Optocht & Buitenbar Kloosterplein

19 Maart                  Sint Joep Markt kloosterplein

29 Maart                  Eurofestival Heel leerlingorkest

4 Mei                           Dodenherdenking

9 mei                           Intern solistenconcours

16 Mei                        Forumconcert Jeugdorkest & SlASJ

6 Juni                         THEATERCONCERT 'puurpaek' OPGESCHORT naar 2021!

14 Juni                       Sacramentsprocessie

4 Juli                         Kloosterplein MINI concert + Barbecue jaarafsluiting


ZOMERRECES


30 Augustus         St. Rosa en optreden markt

16 Oktober           Oktoberfeestparade

31 Oktober           Slagwerkconcert SLASJ

14 November       Intocht Sint Nicolaas

20 December        Kerstensembles centrum Sittard

 

Jeugdorkesten

Wij begeleiden de jeugd vanaf de eerste blokfluitnoten tot het behalen van de HAFA A en B diploma’s en promotie naar het Groot Harmonieorkest. Daarna ondersteunen we muzikanten bij het eventueel behalen van de HAFA C en D diploma’s. Bij het intern solistenconcours strijden jaarlijks vele tientallen jeugdleden om de “Paekbaeker”, een wisseltrofee voor de beste interne solist, die daarmee bovendien een optreden verdient in ons jaarlijkse Theaterconcert in de Stadsschouwburg Sittard.

 • De blokfluiters (vanaf 8-10 jaar) kunnen na 1 jaar les doorstromen naar een instrument (in eigendom van de vereniging) waarmee ze zich na 1 jaar les kunnen aansluiten bij het D-orkest dat op vrijdagmiddag repeteert van 17.45u. tot 18.15u. onder leiding van Paul Jean Jessen.
 • Aansluitend van 18.30u tot 19.15u repeteert het C-orkest ook onder leiding van Paul Jean Jessen.
 • Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u is het B-orkest aan de beurt, onder leiding van Marc Bongers.
 • De slagwerkgroep /Slasj/ repeteert op zaterdag van 19.00u tot 20.30u onder leiding van Roland Jaegers.

  Voor meer informatie kunt u even bellen met Marian Versleijen op 046-458 81 92.

Muzikale leiding

Björn Bus

Björn Bus, geboren in 1980 te Brunssum, heeft zijn muzikale wortels liggen in het plaatselijke Harmonie Orkest Concordia Treebeek, waar hij aanvankelijk slagwerk speelde en vervolgens trombone. Onder de vleugels van Alex Schillings leerde hij het vak Directie, waarvoor hij in 2004 cum laude slaagde aan het Conservatorium van Groningen. In hetzelfde jaar, voltooide hij aan het Conservatorium van Maastricht zijn opleiding voor uitvoerend musicus trombone klassiek onder supervisie van Harrie Ries. Aansluitend volgde Björn aan de Hochschule für Musik te Aken een studie baroktrombone bij Wim Becu. Zijn Master; tweede fase Directie, behaalde hij in 2010 eveneens cum laude aan het Conservatorium van Maastricht onder de bezielende leiding van Jan Cober.

In zijn streven om zich professioneel verder te ontplooien nam hij deel aan vele masterclasses bij gerenommeerde docenten. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Door deelname aan prestigieuze dirigentenwedstrijden kreeg Björn internationale erkenning. Zo behaalde hij in 2005 de tweede prijs bij de dirigentenwedstrijd van de European Brass Band Association. Tijdens de finale van de Internationale Dirigentenwedstrijd van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade in 2009 wist hij met de Marinierskapel der Koninklijke Marine een derde plaats in de wacht te slepen, die werd bekroond met de bronzen dirigeerstok.

Momenteel is Björn als dirigent werkzaam bij Harmonie Sint Joseph Sittard, de Koninklijke Harmonie van Horst, Harmonie Sint Jozef Kaalheide, het Landesblasorchester Baden-Württemberg, het provinciaal jeugdorkest van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en het professionele Blazersensemble Helicon. Voorts treedt hij regelmatig op als gastdirigent bij orkesten en ensembles in binnen- en buitenland, waaronder o.a. het Rundfunk Blasorchester Leipzig, de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, de Banda Municipal in Barcelona en het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht.

Hij is regelmatig te gast als leider van directiecursussen en is internationaal actief als jurylid bij concoursen voor symfonische blaasmuziek.

Website Björn Bus


MARC BONGERS

Op 22 april heeft de dirigent van het B-orkest (leerling orkest) van harmonie Sint Joseph, Frans Bemelmans afscheid genomen van onze vereniging. Frans zet een volgende stap in zijn carrière en wordt 1e dirigent van het Harmonie en Klaroenkorps Amicitia uit Banholt. In goed overleg heeft hij het dirigeerstokje overgedragen aan Marc Bongers.

Marc was werkzaam als ingenieur in de Biomedische Technologie en docent natuurkunde in het middelbaar onderwijs. Daarnaast volgde hij directie-onderwijs bij Alex Schillings en Huub Ehlen en werkte hij in de praktijk bij meerdere blaasorkesten. Op dit moment combineert hij als ondernemer zijn dirigenten-werk met het coachen van muziekverenigingen en muzikanten.

Marc's ambitie is om van het B-orkest van Harmonie St. Joseph een toonaangevend orkest met een eigen identiteit te maken en daarbij de maximale verbinding te zoeken met het grote harmonie orkest en zijn hoofddirigent Björn Bus. Een uitdaging die Marc graag aangaat.

 Website Marc Bongers


Paul Jean Jessen

De jeugd van het C & D orkest wordt gedirigeerd door Paul Jean Jessen (1961) die al sinds 1974 trompettist is van de Paek. Hij is opgeleid als onderwijzer en ondersteunt verder ook nog het koperensemble van de harmonie.


Roland Jaegers

De slagwerkgroep “/Slasj/” staat onder leiding van Roland Jaegers.

Roland begon zijn muzikale loopbaan op 9 jarige leeftijd bij de Koninklijke Philharmonie in Bocholtz. Kort daarna ging hij naar de muziekschool van Kerkrade alwaar hij slagwerkles van Henk Mennens kreeg. Naast de harmonie speelde Roland ook slagwerk bij mandolinevereniging Sorriënto uit Simpelveld. Na enkele jaren in de hafa-sector te hebben meegedraaid stapte Roland over van slagwerkles op drumles waarbij hij naast les van Henk Mennens ook les kreeg van Ron Coolen. In deze tijd heeft hij zich meer ontwikkeld als drummer door in diverse bands en combo’s te spelen. Hiermee heeft hij verschillende optredens gedaan in binnen- en buitenland. Tevens heeft hij ook verschillende cd-opnames gemaakt.  

Aan de muziekschool van Kerkrade sloot hij in 2007 met succes de opleiding tot drumbandinstructeur af.  Daarna volgde Roland een opleiding tot Docerend Musicus aan de Kreato Hogeschool voor Muziek te Thorn alwaar hij praktijkles had van Jo Zinzen.

Roland is als uitvoerend musicus verbonden aan de Philharmonie Bocholtz en helpt hij tevens uit bij verschillende verenigingen en bands.

In 2006 heeft hij zijn eigen Drum- en Trommelschool in Bocholtz opgericht. Verder is hij als docent, slagwerk en drums, verbonden aan de muziekschool van Baesweiler (Duitsland). Ook verzorgt hij regelmatig workshops en is hij vervanger op de muziekscholen van Heerlen en Kerkrade. Daarnaast verzorgt hij voor verschillende verenigingen de slagwerkopleiding.

Als instructeur is Roland verbonden aan de volgende verenigingen: Drumband Harmonie Excelsior Nijswiller, Drumband Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade, Drumband Kon. Philharmonie Bocholtz, Drumband Kon. Erk. Fanfare St Cecilia Bocholtz, Slagwerkgroep Harmonie St. Joseph Sittard, Drumband Kon. Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals.

Zij-instromers

Hout- of koperblazers en slagwerkers die interesse hebben om bij ons te komen spelen zijn zeer welkom op een dinsdagavond tijdens de repetitie van het Groot Harmonieorkest tussen 19.30u en 22.00u om kennis te maken met orkest en dirigent.

Stuur a.u.b. vooraf even een berichtje via het contactformulier onderaan deze pagina of bel even op 046-4520647.

Ons repetitielokaal vindt u aan het Kloosterplein 3, Sittard (Parkeren Odaparking).

 

Maatschappelijk Partners van Harmonie Sint Joseph Sittard

Maatschappelijk partners

http://www.geelencounterflow.com

Gelet op de omvang en de ambities van de vereniging, zijn naast de jaarlijkse bijdragen van de Stichting Vrienden Harmonie Sint Joseph Sittard aanvullende fondsen nodig. Het bestuur van de Harmonie zoekt daartoe de samenwerking met “individuele Maatschappelijk Partners” waarvan de bijdragen complementair zijn aan de donaties van de Vrienden. Dit kunnen personen of bedrijven zijn die de doelstellingen van de Harmonie ondersteunen en zich daarmee  sociaal, cultureel en maatschappelijk verbonden voelen en dat actief willen ondersteunen middels een jaarlijkse donatie als algemene ondersteuning van de Harmonie.
Maatschappelijk partners dragen substantieel en duurzaam bij aan het instand houden van de Harmonie in de breedste zin des woords.
Voor meer informatie over het maatschappelijk partnerschap kunt u contact opnemen met onze voorzitter Mat Scheepers.

Stichting Vrienden van Harmonie Sint Joseph Sittard

De stichting “Vrienden Harmonie Sint Joseph Sittard” is een zelfstandige stichting die als doel heeft het verwerven van (structurele) inkomsten middels donaties en giften van sympathisanten. De deelnemers hebben veelal een lokale achtergrond en voelen zich vaak persoonlijk betrokken bij de Harmonie. Zij vormen als het ware een continue “uithangbord” voor de Harmonie en zijn onze ambassadeurs in de stad. Er is vaak sprake van een sterk persoonlijke betrokkenheid en een gevoel van trots om bij de Harmonie te horen. Voor meer informatie over “De Vrienden van Harmonie Sint Joseph” zie verder op onze website.

 

Harmonie Sint Joseph staat bij ons hoog in het vaandel.  Waar inzet, samenhorigheid en vriendschap de 'toon' aangeven. Harmonie Sint Joseph, een muziekvereniging waar iedereen trots op kan zijn en waar jong en oud welkom zijn.

Wij zouden het zéér op prijs stellen u te mogen begroeten als nieuw lid van de Stichting Vrienden Harmonie Sint Joseph. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Clerx, telefoon 06-55952746 of gebruik het contactformulier.

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden Harmonie St. Joseph bestaat uit:

 • Wim Clerx (Voorzitter)
 • Leon Vleugels (Erevoorzitter)
 • Jos Moling (Secretaris)
 • Henk Reinders (Penningmeester)
 • Jan Beaujean (Erelid)
 • Hay Verbruggen
 • Jean Dols
 • Boek Laudy
 • Harry Lumens
 • Louis Vahsen
 • Ralf Vankan
 • Jean Paul Hameleers
Contactformulier
Vul a.u.b. uw volledige naam in
U heeft geen geldig e-mailadres ingevuld
U heeft geen bericht ingevuld

* = verplicht